65 رضا هدایت (متولد 1345) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا هدایت (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «هدایت 1401» (بالا راست)
اکریلیک روی بوم
190×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 280,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «هدایت 1401» (بالا راست)
اکریلیک روی بوم
190×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 65 از رضا هدایت به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.