97 جمشید حقیقت‌شناس (متولد 1341) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: جمشید حقیقت‌شناس (متولد 1341)
نام اثر : نقطه‌های روشن
امضا: «SHENAS 2024» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 150,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 165,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نقطه‌های روشن امضا: «SHENAS 2024» (پایین وسط) ترکیب‌مواد روی بوم 120×120 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 97 از جمشید حقیقت‌شناس به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.