87 نیوشا توکلیان (1361) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: نیوشا توکلیان (1361)
نام اثر : از مجموعه نگاه کن

امضاء: «Niusha Tavakolian 2012» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال
139× 106 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 7 نسخه


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه نگاه کن

امضاء: «Niusha Tavakolian 2012» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال
139× 106 سانتی متر
تاریخ اثر: 1391
شماره 1 از تعداد 7 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از نیوشا توکلیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.