111 علیرضا کرمی (1328) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا کرمی (1328)
نام اثر :

امضاء: «علیرضا کرمی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای هر کدام 40×180 سانتی‌متر، در مجموع 120×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «علیرضا کرمی» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای هر کدام 40×180 سانتی‌متر، در مجموع 120×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از علیرضا کرمی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.