114 علی ندایی (1336) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی ندایی (1336)
نام اثر : کسوف

امضاء: «بصیر 2013» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 90×180 سانتی‌متر، در مجموع 180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 11,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : کسوف

امضاء: «بصیر 2013» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 90×180 سانتی‌متر، در مجموع 180×180 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 114 از علی ندایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.