88 علی ندایی (متولد 1336) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی ندایی (متولد 1336)
نام اثر : نبرد فریدون و ضحاک از مجموعه اسطوره‌های خاموش

اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 220×211 سانتیمتر، در مجموع 440×211 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : نبرد فریدون و ضحاک از مجموعه اسطوره‌های خاموش

اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 220×211 سانتیمتر، در مجموع 440×211 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 88 از علی ندایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.