16 علی فرامرزی (1329) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی فرامرزی (1329)
نام اثر : از مجموعه کویر‌ها

امضاء: «علی فرامرزی 90» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، راست 100×100 سانتی‌متر، چپ 140×100 سانتی‌متر، در مجموع 240×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه کویر‌ها

امضاء: «علی فرامرزی 90» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، راست 100×100 سانتی‌متر، چپ 140×100 سانتی‌متر، در مجموع 240×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از علی فرامرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.