61 علی فرامرزی (متولد 1329) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی فرامرزی (متولد 1329)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویری ها

امضاء: «علی فرامرزی 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 140×100 سانتی‌متر، در مجموع 280×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه کویری ها

امضاء: «علی فرامرزی 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر کدام 140×100 سانتی‌متر، در مجموع 280×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 61 از علی فرامرزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.