18 سونیا بالاسانیان (1321) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: سونیا بالاسانیان (1321)
نام اثر : گستره‌های آرامش

امضاء: «SONIA BALASANIAN 2014» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
172×174 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گستره‌های آرامش

امضاء: «SONIA BALASANIAN 2014» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
172×174 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

درباره اثر

به ندرت کسی به جزئیاتی از یک کل می‌پردازد. کل موضوع چیزی است که توجه را جلب می‌کند و در خاطره به عنوان یک تصویر به‌یاد‌ماندنی حک می‌شود. این در حالیست که عناصر سازنده نادیده گرفته می‌شوند و در یک لحظه تنها کل را به‌وجود می‌آورند.
جزئیات اشکال معماری زمان قدیم مرا مجذوب کرده و در روحم رخنه می‌کنند. من شکل‌های پیوسته و بی‌پایان به‌وجودآمده بناها، روی دیوارها، گنبدها، ستون‌ها و غیره را می‌بینم. در نظر من این مجموعه مصور یک وضعیت اعجاب‌انگیزی از ابدیتی یکنواخت، سکونی یکنواخت، زاری، شادی، … به‌وجود می‌آورند.
آوردن جزئیات ریز به مرکز توجه و گستردن آنها در یک پهنه به ظاهر نامحدود باعث خلق یک فضا و محیطی رمزآلودو عرفانی در وضعیت «هست» شدن است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 18 از سونیا بالاسانیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.