38 سیاوش کسرایی (1382-1318) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیاوش کسرایی (1382-1318)
نام اثر :

امضاء: «سیاوش کسرایی 67» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
98×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1367


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «سیاوش کسرایی 67» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
98×60 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1367

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از سیاوش کسرایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.