39 آزاده اخلاقی (1357) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: آزاده اخلاقی (1357)
نام اثر : مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق 25 بهمن 1363از مجموعه به روایت یک شاهد عینی

چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
212×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
شماره 5 از تعداد 9 نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 18,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق 25 بهمن 1363از مجموعه به روایت یک شاهد عینی

چاپ دیجیتال فیس‌مونت روی کاغذ هانموله
212×110 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390
شماره 5 از تعداد 9 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 39 از آزاده اخلاقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.