91 لیلا ویسمه (1358) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلا ویسمه (1358)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند

امضاء: «Vismeh 013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×210 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه باعث تمام دردسرها خرگوش‌ها بودند

امضاء: «Vismeh 013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×210 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از لیلا ویسمه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.