12 حسینعلی ذابحی (1324) سایر آثار
پنجمین حراج تهران حراج خرداد 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسینعلی ذابحی (1324)
نام اثر : اشیای بازمانده

امضاء: «ذابحی Zabehi 2010» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
82×55 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اشیای بازمانده

امضاء: «ذابحی Zabehi 2010» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
82×55 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

درباره اثر

نگاه ذابحی به پيرامونش آغشته به تلخی و اندوه است. اين اندوه با غلبه رنگ سياه در نقاشی‌های طبیعت‌بیجان‌ها و پرتره‌های او بازتاب يافته است. حضور ماندگار این تیرگی در آثار وی جز تجربه‌های شخصی هنرمند، به نگاه او به عرفان ایرانی و «عقل سرخ» سهروردی نیز باز می‌گردد. ذابحی در سال ۷۳ در بيانيه‌ای اين عصر را «عصر سياه» ناميد که نباید از سياهی هراسيد و نوشت: «سرانجام عقل سرخ سهروردی بزرگ، کوله بار مرا بعد از یازده سال کنکاش در مورد سياهی و تيرگی به سر منزل مقصود رساند، تا بدانم اين نهضت يک انگيزه درونی و روحی است و عبوديت می‌آورد و راه ظلمت، تکامل در پی خواهد داشت. زرق و برق دنيای تجملی و بی‌پايه امروز اين مکتب را طلب می‌کند. دنيا يا دنياهای تاريک را ببينيد تا روشنايی‌های همه اعصار را بهتر دريابيد که هر دو مکمل يکديگرند. عصر، عصر سياه است، اما پايان شب سيه سپيد است»[1].

 


[1] . معرک‌نژاد، رسول؛ نقاشان معاصر ایران: حسینعلی ذابحی، قاب بی‌شیشه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از حسینعلی ذابحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.