112 محمد فدوی (متولد 1335) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فدوی (متولد 1335)
نام اثر : حضور

امضاء: «محمد فدوی 97» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
130×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : حضور

امضاء: «محمد فدوی 97» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
130×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 112 از محمد فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.