96 محمد فدوی (متولد 1335) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فدوی (متولد 1335)
نام اثر : پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ؟!!!

امضا: «محمد فدوی 1402» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 80,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 88,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت ؟!!!

امضا: «محمد فدوی 1402» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از محمد فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.