104 محمد فدوی (متولد 1335) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فدوی (متولد 1335)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «م . فدوی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «م . فدوی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از محمد فدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.