115 حسین چراغچی (متولد 1363) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین چراغچی (متولد 1363)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «H.Cheraghchi 2020» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
163×205 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «H.Cheraghchi 2020» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
163×205 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 115 از حسین چراغچی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.