21 حسین چراغچی (متولد 1363) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین چراغچی (متولد 1363)
نام اثر :

امضاء: «H.cheraghchi 2016» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «H.cheraghchi 2016» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
190×140 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از حسین چراغچی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.