113 حسین چراغچی (متولد 1363) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین چراغچی (متولد 1363)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «H.Cheraghchi 2017» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
190×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «H.Cheraghchi 2017» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
190×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 113 از حسین چراغچی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.