117 سیاوش مظلومی‌پور (1397-1331) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیاوش مظلومی‌پور (1397-1331)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مظلومی‌پور 1389» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
100×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مظلومی‌پور 1389» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
100×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از سیاوش مظلومی‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.