85 سیاوش مظلومی پور (متولد 1331) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیاوش مظلومی پور (متولد 1331)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مظلومی پور 1389» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مظلومی پور 1389» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
80×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 85 از سیاوش مظلومی پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.