20 سیاوش مظلومی‌پور (1397-1331) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیاوش مظلومی‌پور (1397-1331)
نام اثر : بدون عنوان

آبرنگ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1385


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 65,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

آبرنگ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1385

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 20 از سیاوش مظلومی‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.