118 جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه زمان

امضاء: « Alimohammadi 015» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه زمان

امضاء: « Alimohammadi 015» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
170×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 118 از جواد علیمحمدی اردکانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.