35 جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348)
نام اثر : از مجموعه زمین

اکریلیک روی بوم
200×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه زمین

اکریلیک روی بوم
200×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از جواد علیمحمدی اردکانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.