117 جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: جواد علیمحمدی اردکانی (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه زمان

امضاء: « Alimohammadi 013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
120×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه زمان

امضاء: « Alimohammadi 013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
120×199 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 117 از جواد علیمحمدی اردکانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.