17 قدرت‌الله عاقلی (متولد 1347) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: قدرت‌الله عاقلی (متولد 1347)
نام اثر : از مجموعه عجایب‌الخلایق

امضاء: « G_Agheli 2018 A/P» (روی اثر)
پتینه برنز
21×41×59 سانتیتر
تاریخ اثر: 1397
نسخه هنرمند از تعداد 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند
-این اثر در کتاب "سایه در باد، برگزیده آثار" (ص 297) به کوشش قدرت‌الله عاقلی ، انتشارات نگاه (1397) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 75,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه عجایب‌الخلایق

امضاء: « G_Agheli 2018 A/P» (روی اثر)
پتینه برنز
21×41×59 سانتیتر
تاریخ اثر: 1397
نسخه هنرمند از تعداد 3 نسخه + 1 نسخه هنرمند
-این اثر در کتاب "سایه در باد، برگزیده آثار" (ص 297) به کوشش قدرت‌الله عاقلی ، انتشارات نگاه (1397) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 17 از قدرت‌الله عاقلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.