94 قدرت‌الله عاقلی (متولد 1347) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: قدرت‌الله عاقلی (متولد 1347)
نام اثر : از مجموعه بیگانگی

امضاء: « G-Agheli 2020 1/1+AP» (روی اثر)
برنز با آبکاری استیل
34×47×88 سانتیتر
تاریخ اثر: 1399
نسخه 1 از تعداد 1 نسخه + 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه بیگانگی

امضاء: « G-Agheli 2020 1/1+AP» (روی اثر)
برنز با آبکاری استیل
34×47×88 سانتیتر
تاریخ اثر: 1399
نسخه 1 از تعداد 1 نسخه + 1 نسخه هنرمند

درباره اثر

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از قدرت‌الله عاقلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.