12 قدرت الله عاقلی (1347) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: قدرت الله عاقلی (1347)
نام اثر : هرکول

امضاء: «G-Agheli 2014» (روی پایه)
برنز
20×27×50 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه


برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هرکول

امضاء: «G-Agheli 2014» (روی پایه)
برنز
20×27×50 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 12 از قدرت الله عاقلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.