21 شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء:
«شنتیا زمستان 1387 009 Shantia» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
271×151 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 800- 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء:
«شنتیا زمستان 1387 009 Shantia» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
271×151 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از شنتیا ذاکرعاملی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.