101 شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: شنتیا ذاکرعاملی (متولد 1359)
نام اثر : بلوط پیر
امضا: «شنتیا 03 Shantia 24» (پشت اثر)
رنگ‌روغن روی بوم
130×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بلوط پیر امضا: «شنتیا 03 Shantia 24» (پشت اثر) رنگ‌روغن روی بوم 130×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 101 از شنتیا ذاکرعاملی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.