36 امیر‌نصر کم‌گویان (متولد 1360) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر‌نصر کم‌گویان (متولد 1360)
نام اثر : سه‌گانه 1 از مجموعه تا 13 هرتز

امضاء: « امیرنصر کم‌گویان 1392 3/3»
(پایین چپ)
حکاکی روی فولاد ضد زنگ
سه لته‌ای، در مجموع 181×104 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 3 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سه‌گانه 1 از مجموعه تا 13 هرتز

امضاء: « امیرنصر کم‌گویان 1392 3/3»
(پایین چپ)
حکاکی روی فولاد ضد زنگ
سه لته‌ای، در مجموع 181×104 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 3 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از امیر‌نصر کم‌گویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.