13 امیر‌نصر کم‌گویان (1360) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیر‌نصر کم‌گویان (1360)
نام اثر : تثلیث شماره 2

امضاء: «امیرنصر کم‌گویان 1393 ، Amirnasr Kamgooyan April 2014 single edition» (وسط چاپ)
حکاکی عکس روی فولاد ضد زنگ
تاریخ اثر: 1393
تک نسخه


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تثلیث شماره 2

امضاء: «امیرنصر کم‌گویان 1393 ، Amirnasr Kamgooyan April 2014 single edition» (وسط چاپ)
حکاکی عکس روی فولاد ضد زنگ
تاریخ اثر: 1393
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از امیر‌نصر کم‌گویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.