112 امیرنصر کم‌گویان (متولد 1360) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرنصر کم‌گویان (متولد 1360)
نام اثر : سه‌گانه 1 از مجموعه تا 13 هرتز

امضا: «امیرنصر کم‌گویان/1392 2/3» (پایین چپ)
حکاکی روی فولاد ضدزنگ
سه‌لته‌ای، در مجموع 196×104 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 280,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 308,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : سه‌گانه 1 از مجموعه تا 13 هرتز

امضا: «امیرنصر کم‌گویان/1392 2/3» (پایین چپ)
حکاکی روی فولاد ضدزنگ
سه‌لته‌ای، در مجموع 196×104 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1392
شماره 2 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 112 از امیرنصر کم‌گویان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.