5 کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند و Korosh ghazi 2015» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «مهر هنرمند و Korosh ghazi 2015» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
200×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

درباره اثر

در آثار کوروش قاضی‌مراد، خط به مثابه نوشتاری فرم‌گرایانه است، یعنی برداشتی آزاد از خوشنویسی، دریافت فضاهای مثبت و منفی در آن و طراحی نوشته‌هایی كه دیگر خوشنویسی محسوب نمی‌شوند. او فرم‌هایی را می‌سازد كه از نظر تركیب‌بندی و ساخت، نوشتار را تداعی می‌كنند. چنین رویكردی، یك مجموعه آوایی به حساب می‌آید، یعنی خطوط آوایی و ناخوانا؛ همان‌گونه كه در موسیقی بدون آواز، آواها فارغ از كلام و بسیار دلنشین هستند. در این میان، تجربه هنرمند در زمینه گرافیك سهم بسزایی ایفا می‌کند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از کوروش قاضی‌مراد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.