3 کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
200×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از کوروش قاضی‌مراد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.