3 کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش قاضی‌مراد (متولد 1348)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه درخت‌ها و ریشه‌ها
امضا: «مهر و امضای هنرمند 1403» (وسط چپ)
اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم
260×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 550,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 605,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه درخت‌ها و ریشه‌ها امضا: «مهر و امضای هنرمند 1403» (وسط چپ) اکریلیک و ورق‌طلا روی بوم 260×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از کوروش قاضی‌مراد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.