50 مهدی مقیم‌نژاد (متولد 1355) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی مقیم‌نژاد (متولد 1355)
نام اثر : تاریخ من (شماره 9) از مجموعه تاریخ یافت شده

امضاء: « MEHDI Moghimnejad 2012 1/1» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391
تاریخ چاپ: 1400
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تاریخ من (شماره 9) از مجموعه تاریخ یافت شده

امضاء: « MEHDI Moghimnejad 2012 1/1» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391
تاریخ چاپ: 1400
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از مهدی مقیم‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.