99 مهدی مقیم‌نژاد (متولد 1355) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی مقیم‌نژاد (متولد 1355)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « MEHDI Moghimnejad 03 1/1» (پایین چپ)
چاپ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383
تاریخ چاپ: 1387
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: « MEHDI Moghimnejad 03 1/1» (پایین چپ)
چاپ روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383
تاریخ چاپ: 1387
تک‌نسخه

درباره اثر

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 99 از مهدی مقیم‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.