70 مهدی مقیم‌نژاد (1355) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی مقیم‌نژاد (1355)
نام اثر : تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها)

امضاء: « 2010/1/1 MEHDI Moghimnejad» (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
150 × 100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1390
تک نسخه


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 10,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها)

امضاء: « 2010/1/1 MEHDI Moghimnejad» (پایین چپ)
چاپ دیجیتال روی بوم
150 × 100 سانتی متر
تاریخ اثر: 1390
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از مهدی مقیم‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.