56 رضا بهاروند (متولد 1355) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا بهاروند (متولد 1355)
نام اثر : از مجموعه طبیعت بی‌جان

امضاء: « REZA BAHARVAND 2018» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد و اکلیل روی بوم
156×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه طبیعت بی‌جان

امضاء: « REZA BAHARVAND 2018» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد و اکلیل روی بوم
156×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از رضا بهاروند به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.