85 آزاده رزاق دوست (متولد 1358) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: آزاده رزاق دوست (متولد 1358)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سایه های عدن

امضاء: « Azadeh Razaghdoost 2015» (پشت اثر)
رنگ‌روغن و مداد روی بوم
120×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


پیشینه:
این اثر در سال 1395 در نمایشگاه «دستورالعملی برای شعر» گالری معاصر سوفیا در لندن به نمایش درآمده است.


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه سایه های عدن

امضاء: « Azadeh Razaghdoost 2015» (پشت اثر)
رنگ‌روغن و مداد روی بوم
120×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

پیشینه:
این اثر در سال 1395 در نمایشگاه «دستورالعملی برای شعر» گالری معاصر سوفیا در لندن به نمایش درآمده است.

درباره اثر

اثر حاضر از مجموعه «سایه‌های عدن» به دوره‌های اولیه نقاشی‌های آزاده رزاق‌دوست بازمی‌گردد. در این مجموعه، سایه که امری ناپایدار و دستخوش تغییر و باغ عدن که تمثیلی از پایداری هستی و آفرینشی بکر و دست‌نخورده است، مضمون نقاشی‌های او هستند. رزاق‌دوست «سایه‌های عدن» را به وضعیت انسان امروزی تعبیر می‌کند که فقط طبیعت را مأمنی امن می‌داند و تنها آرامشش لحظات ناب حضوری است که در سکوت و تاریکی آن را تجربه می‌کند. تکرار محو سایه‌های گیاهان که به لکه‌های خون نیز شبیه هستند، نوعی ناپایداری را القا می‌کنند.

 

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 85 از آزاده رزاق دوست به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.