109 آزاده رزاق دوست (متولد 1358) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: آزاده رزاق دوست (متولد 1358)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه رزهای مریض

امضاء: «Azadeh. Razaghdoost 2008» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه رزهای مریض

امضاء: «Azadeh. Razaghdoost 2008» (پشت اثر)
ترکیب مواد روی بوم
140×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 109 از آزاده رزاق دوست به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.