1 رضا رینه‌ای (متولد 1347) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا رینه‌ای (متولد 1347)
نام اثر : از مجموعه جاده ابریشم

امضاء: «رضا رینه‌ای 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
168×234 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه جاده ابریشم

امضاء: «رضا رینه‌ای 1393» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
168×234 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از رضا رینه ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.