5 رضا رینه ای (متولد 1347) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا رینه ای (متولد 1347)
نام اثر : وضعیت

امضاء: «رضا رینه‌ای 1392 2013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
177×168 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : وضعیت

امضاء: «رضا رینه‌ای 1392 2013» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
177×168 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از رضا رینه ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.