6 رضا رینه ای (1347) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا رینه ای (1347)
نام اثر :

امضاء: «رضا رینه‌ای 1392 طهران» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
166×164 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «رضا رینه‌ای 1392 طهران» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
166×164 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 6 از رضا رینه ای به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.