13 امیرمسعود اخوان جم (متولد 1348) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرمسعود اخوان جم (متولد 1348)
نام اثر : پروانه ll

فولاد ضدزنگ
85×100×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه


برآورد قیمت : 1,200 - 800 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : پروانه ll

فولاد ضدزنگ
85×100×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از امیرمسعود اخوان جم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.