24 محمود سبزی (متولد 1334) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمود سبزی (متولد 1334)
نام اثر :

امضاء: «SABZi» (پایین چپ)
اکریلیک، گواش و ورق طلا روی بوم
122×122 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «SABZi» (پایین چپ)
اکریلیک، گواش و ورق طلا روی بوم
122×122 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 24 از محمود سبزی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.