43 شادی قدیریان (متولد 1353) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شادی قدیریان (متولد 1353)
نام اثر : از مجموعه قاجار

امضاء: «شادی قدیریان 10/5» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
60×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376
شماره 5 از تعداد 10 نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه قاجار

امضاء: «شادی قدیریان 10/5» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
60×90 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1376
شماره 5 از تعداد 10 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از شادی قدیریان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.