71 شادی قدیریان (1353) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: شادی قدیریان (1353)
نام اثر : از مجموعه هیچ، هیچ

امضاء: «شادی قدیریان» فارسی (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی براق 260 گرمی
76×76 سانتی متر
تاریخ اثر: 1387
شماره 5 از تعداد 10 نسخه.


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 16,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه هیچ، هیچ

امضاء: «شادی قدیریان» فارسی (پشت اثر)
چاپ روی کاغذ عکاسی براق 260 گرمی
76×76 سانتی متر
تاریخ اثر: 1387
شماره 5 از تعداد 10 نسخه.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 71 از شادی قدیریان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.