155 شادی قدیریان (متولد 1353) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: شادی قدیریان (متولد 1353)
نام اثر : شاپرک خانم

امضاء: «شادي قديريان» فارسي (پشت اثر)
چاپ سفيد روي کاغذ عکاسي
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 6,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شاپرک خانم

امضاء: «شادي قديريان» فارسي (پشت اثر)
چاپ سفيد روي کاغذ عکاسي
150×100 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 155 از شادی قدیریان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.